SANGER, TALER, DIKT, EVENTYR - også på NYNORSK og ENGELSK

Sang 1 A4side                           -   kr. 1000

Tale  1 A4side                           -   kr. 1000

Tale på rim, 1 A4side             -   kr. 1200 

Tale som 'rap', 1 A4side        -   kr. 1200

Tale i eventyrstil, 1 A4side   -  kr. 1500

Tillegg pr. side for tekst på nynorsk eller engelsk  -  kr. 500