Din måte å snakke på

Mange ønsker at teksten skal være nesten identisk med det de sier i intervjuene.

Noe redigering for å lage gode setninger er likevel nødvendig, siden man ofte starter med ordene ' OG, SÅ, JEG'. For at lesbarheten skal være maksimal, gjøres bare små forandringer i setningene, det er fremdeles DIN måte å snakke på.

Teksten deles opp i avsnitt der det er naturlig, med treffende overskrifter.

Det er også mulig å la teksten veksle mellom direkte tale og et kortere sammendrag av opplysningene du gir. ALT i samarbeid med deg, selvsagt.